Název kurzu/aktivity: Máma ve flow

Podnadpis: Skupinový koučink pro mámy

O kurzu/aktivitě

Popsat hlavní myšlenku kurzu, vzbudit emoci k obejdnání 

Co se v kurzu naučíte?

Popsat co se naučí, co jim to přinese 

Jak bude kurz probíhat?

Popsat organizační věci: 

Kdo vás bude provázet?

Podnadpis: KRÁTKÝ CLAIM

Popis zkušeností a know-how. Čím klientce dokáži pomoct. 

Foto lektorky a Krátké BIO lektorky/masérky

 

Formulář ze SS